• bbb.jpg
  • ggg.jpg
  • eee.jpg
  • ccc.jpg
  • aaa.jpg
  • mmm.jpg
  • ddd.jpg
  • lll.jpg
  • hhh.jpg
  • fff.jpg

 

Steeds meer verzekeringsmaatschappijen vragen of de fysiotherapie mee doet aan kwaliteitsonderzoek en tevredenheidsonderzoek. Bij enkele maatschappijen is het zelfs contractueel verplicht deze metingen uit te voeren.

Om aan deze vraag van de verzekeringsmaatschappijen te voldoen hebben wij ons als praktijk aangemeld bij Qualizorg die voor ons deze metingen uitvoert. Na het beëindigen van uw behandeling willen we u dan ook vriendelijk verzoeken mee te werken aan dit onderzoek.

Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een meetinstrument dat de ervaring van patiënten van fysiotherapiepraktijken meet. Dit onderzoek wordt anoniem ingevuld. De resultaten worden zowel aan ons als fysiotherapie praktijk kenbaar gemaakt als de zorgverzekeraar.