• fff.jpg
 • ccc.jpg
 • ggg.jpg
 • bbb.jpg
 • aaa.jpg
 • lll.jpg
 • ddd.jpg
 • hhh.jpg
 • eee.jpg
 • mmm.jpg

 

Voor een goed verloop van uw behandelingen, vragen wij uw aandacht voor het volgende:


Aanmelding

U kunt  op twee manieren bij ons terecht; op eigen initiatief of via een verwijzing van een (huis)arts of specialist.

Als u zich op eigen initiatief aanmeldt (DTF), stellen wij, met uw goedkeuring, uw (huis)arts of specialist hiervan op de hoogte. Het is belangrijk om bij uw aanmelding uw verzekeringsgegevens bij de hand te hebben. Let hierbij in ieder geval op de volgende zaken: naam zorgverzekeraar, polisnummer en welke vorm van aanvullende verzekering u heeft. Wij hebben contracten met alle Zorgverzekeraars.

Mochten uw verzekeringsgegevens niet kloppen, of tussentijds zijn gewijzigd, dan bent u ervoor verantwoordelijk dit door te geven aan uw therapeut. Als uw verzekeringsgegevens niet kloppen wordt de factuur per omgaande door de verzekeringsmaatschappij naar ons terug gestuurd en zullen we de nota bij u in rekening brengen.

 

Betalingsvoorwaarden

M. de Groot Fysio hanteert de officiële betalingsvoorwaarden zoals aangegeven door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Deze zijn hieronder omschreven:


 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden bij u in rekening gebracht.
 3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL58RABO0139222529 ten name van M. de Groot Fysio.
 5. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het factuurnummer.
 6. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 7. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 8. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling niet hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

 

 

Behandeling door collega

Het zou kunnen voorkomen dat u door een andere fysiotherapeut behandeld wordt dan uw vaste therapeut. Dat kan komen door ziekte van uw therapeut, of doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn en het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

 

Eigen handdoek

Wij willen u vragen om u uw eigen handdoek mee te brengen naar uw afspraken.

 

Bereikbaarheid

Onze voorkeur voor administratieve vragen gaat uit naar een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Tevens zijn we voor vragen telefonisch bereikbaar (06-22284097).

Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.
 

Legitimeren

Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich bij alle zorgverleners kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Patiënten moeten zich identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

 

Ten slotte

Mocht u vragen hebben over de behandeling of opmerkingen hebben over de gang van zaken in onze praktijk, aarzel dan niet deze te uiten.  Wij staan u graag te woord en wij zullen er alles aan doen om uw behandeling bij M. de Groot Fysio zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

 

Wij wensen u een spoedig herstel toe!